Демокрацията в Древна Гърция

Древна Гърция е един от най-важните центрове на демокрацията в световната история. Това е период от време, когато гражданите на гръцките полиси – градовете, които са били най-важните общности на това време – са се борили за своите права и свободи.

В древногръцката демокрация, властта е била в ръцете на народа – гражданите, които са били свободни мъже на възраст над 18 години. Те са съставлявали обществото и взимали всички важни решения чрез демократичен процес.

В Гърция има два основни типа на демокрация – директна и представителна. В директната демокрация гражданите са имали правото да гласуват за закони и политически решения на публични събрания. В представителната демокрация, гражданите са избирали представители, които да ги представляват на тези събрания.

Едно от най-известните демократични институции в древна Гърция е било екклесията – общественото събрание на Атина. То се състоеше от всички граждани, които могат да гласуват за законодателния процес и за войната. В екклесията, гражданите са могли да се изказват свободно, да предлагат закони и да гласуват за тях.

Друга важна институция в древногръцката демокрация е била острото съдилище. Това е било съдебното тяло на Атина, което е решавало всички спорове и престъпления в града. Съдилището е било съставено от граждани, които са били избрани на случаен принцип.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *